رویدادها - آرشیو

اولین آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه سازه‌های نانو لیفی در دانشگاه تفرش راه اندازی شد

مهندس "نفیسه آقابابائی" در گفتگو با روابط عمومی افزود: آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروریسی باهدف انجام پروژه‌های مختلف برای تولید دسته وسیعی از نانو الیاف پلیمری در حوزه‌های زیست‌فناوری و محیط‌زیست، پزشکی و دارویی، ذخیره‌سازی انرژی با حمایت مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه تفرش، همت رئیس آزمایشگاه مرکزی و پیگیری دکتر حامد ثقفی عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک تجهیز و راه‌اندازی و حداکثر تا ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد

ادامه مطلب