تجهیزات آزمایشگاه مرکزی

تعداد بازدید:۱۸۱۸

آزمایشگاه تحقیقاتی مقاومت مصالح

کارگاه تحقیقاتی CNC

آزمایشگاه تحقیقاتی محیط زیست

آزمایشگاه جداسازی

 

دستگاه : دودکش خورشیدی مثلثی

وضعیت: سالم

سازنده: عضو هیات علمی

مشاور دستگاه : دکتر رامین مهدی پور

نام کارشناس : سعید نوروزی

تلفن تماس : 36241412

آزمایشگاه: انرژی نو

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه : دودکش خورشیدی مربعی

وضعیت: سالم

 سازنده: عضو هیات علمی

مشاور دستگاه : دکتر رامین مهدی پور

نام کارشناس : سعید نوروزی

تلفن تماس : 36241412

آزمایشگاه:  انرژی نو

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه: دودکش خورشیدی  دایره ای

وضعیت: سالم

شرکت سازنده: دقت آزما

مشاور دستگاه : دکتر رامین مهدی پور

نام کارشناس : سعید نوروزی

تلفن تماس : 36241412

آزمایشگاه:  انرژی نو

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه: اندازه گیری آنتالی نهان تبخیر

وضعیت: سالم

شرکت سازنده: دقت آزما

مشاور دستگاه : دکتر زهرا بنی عامریان

نام کارشناس : سعید نوروزی

تلفن تماس : 36241412

آزمایشگاه : نانوسیال

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه: تست جاذب نیروگاه فرنسل

وضعیت: سالم

شرکت سازنده:

مشاور دستگاه : دکتر زهرا بنی عامریان

نام کارشناس : سعید نوروزی

تلفن تماس : 36241412

آزمایشگاه : نانوسیال

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه لیزر  laser

وضعیت: سالم

شرکت سازنده: Brio

مشاور دستگاه : دکتر بهرام بهرامی

نام کارشناس : احسان توکلی

تلفن تماس :

آزمایشگاه:  لیزر

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه : تلسکوپ

وضعیت: سالم

شرکت سازنده: MEADE

مشاور دستگاه : دکتر امیر قلعه

نام کارشناس : احسان توکلی

تلفن تماس : 36241426

آزمایشگاه : مرکز نجوم و احتر شناسی و پردازش سریع

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه : دوربین دوچشمی

وضعیت: سالم

شرکت سازنده:

مشاور دستگاه : دکتر امیر قلعه

نام کارشناس : احسان توکلی

تلفن تماس : 36241426

آزمایشگاه : مرکز نجوم و احتر شناسی و پردازش سریع

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

 

دستگاه:  GPS حرفه ای

وضعیت: سالم

شرکت سازنده: لایکا

مشاور دستگاه :

نام کارشناس : فریبرز نصیری

تلفن تماس : 3624333

کارگاه: نقشه برداری

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه : التراسونیک پروب دار

وضعیت: سالم

شرکت سازنده: توسعه فناوری مافوق صوت

مشاور دستگاه :

نام کارشناس : نبی اله باقری

تلفن تماس :36241331

آزمایشگاه:  کاتالیست

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

 

دستگاه: ادی کارنت

وضعیت: سالم

شرکت سازنده: ایرانیان هیبرید شمال

مشاور دستگاه : دکتر حیدری

نام کارشناس : سعید نوروزی

تلفن تماس : 36241412

آزمایشگاه:  مهندسی مکانیک

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه: تست ضربه

وضعیت: سالم

شرکت سازنده:

مشاور دستگاه :

نام کارشناس : مجید خاجی

تلفن تماس :36241412

آزمایشگاه: کامپوزیت

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

 

دستگاه: الکتروریسی

وضعیت: سالم

شرکت سازنده: فناوران تجهیز نانو آزما

مشاور دستگاه : دکتر حامد ثقفی

نام کارشناس : مجید خاجی

تلفن تماس :36241412

آزمایشگاه: الکتروریسی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

 

دستگاه: زبری سنج

وضعیت: سالم

شرکت سازنده:

مشاور دستگاه : دکتر شریفی

نام کارشناس : سعید نوروزی

تلفن تماس : 36241412

آزمایشگاه : مقاومت مصالح

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تفرش

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۸