تعرفه خدمات ک - م

تعداد بازدید:۴۰۴
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
کوره تیوپی 1000 درجه تحت اتمسفر هیدروژن - تحت خلاء ساعت 1,300,000 کاتالیست  
کوره 1200 درجه ساعت 600,000 کاتالیست  
کولیس عمق سنج نمونه 100,000 اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت  
لیزر موج پیوسته (ND:YAG) ساعت 600,000 تحقیقاتی لیزر  
ماشین های AC(القایی و مخصوص) ست آزمایشگاهی ساعت 500,000 ماشین های الکتریکی  
ماشین تراش ساعت 350,000 ماشین ابزار  
ماشین های سنکرون (ست تحقیقاتی برای آزمایشهای عدم تقارن ) ساعت 1,000,000 ماشین الکتریکی  
مبدل رزونانسی ساعت 600,000 ماشین های الکتریکی  
موتورهای القایی (ست تحقیقاتی برای آزمایشهای عدم تقارن  ) ساعت 1,000,000 ماشین های الکتریکی  
مولتی متر (EC ٰpH) نمونه 200,000 کاتالیست  
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸