تعرفه خدمات د - س

تعداد بازدید:۳۴۳
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
دانه بندی به روش هیدرومتری (بافت) نمونه 300,000 آب  
دودکش خورشیدی  ( هر سه نوع دودکش) روز 400,000 انرژی های نو  
درایور موتور سه فاز با روش کنترل برداری ساعت 1,500,000 ماشین های الکتریکی  
دوربین ترازیابی دقیق PL1 روز 1,000,000 نقشه برداری  
دوربین دیجیتالی DT500 روز 1,000,000 نقشه برداری  
دوربین دوچشمی رصد توافقی مرکز نجوم و اختر شناسی و پردازش های سریع  15
راکتور شیمیایی نمونه 650,000 کاتالیست  
زبری سنج نمونه 1,000,000 مقاومت مصالح مکانیک  
 ژنراتور سنکرون قطب برجسته (ست آزمایشگاهی) نمونه 500,000 ماشین های الکتریکی  
ساخت قالب از نمونه بتن با نسبت اختلاط مشخص برای انجام آزمایشهای بتن یک سری نمونه  1,200,000 تکنولوژی بتن 6
ساخت قطعات با استفاده از ماشین فرز سه محور CNC نمونه 500,000 کارگاه تحقیقاتی CNC  
ساخت و تعیین مقاومت خمشی(3و7و28روزه) 9نمونه ملات سیمان پرتلند نمونه 4,050,000 تکنولوژی بتن  
آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۸