تعرفه خدمات م- و

تعداد بازدید:۷۷۲
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه   سقف 
مولتی متر رومیزی 4.5رقمی نمونه 200,000 سیستم دیجتال 2    
میکرومتر نمونه 100,000 اندازه گیری دقیق و کنترل کیفیت    
میز فوندانسیون فولادی مخصوص جهت انجام تست انواع موتور ساعت 700,000 ماشین های الکتریکی    

نمونه برداری از بتن تازه در محل در قالب های استوانه ای

(به قطر 10 یا 15 سانتیمتر)یا مکعبی(به ضلع15 یا 20 سانتیمتر

از هر مخلوط بتن  1,030,000 تکنولوژی بتن  
نگهداری نمونه های ساخته شده بتن در آزمایشگاه با شرایط مرطوب روز 15,000 تکنولوژی بتن    
وایرکات هر میلی متر مربع 200 کارگاه تحقیقاتی CNC    
وایرکات برای نمونه های نازک ساعت 450,000 کارگاه تحقیقاتی CNC    
ویسکومتر نمونه 1,500,000 کاتالیست    
ولت تحقیقاتی جهت بررسی خطاهای ترانسفورماتور ساعت 700,000 ماشین های الکتریکی    
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸