تعرفه خدمات ب - پ

تعداد بازدید:۵۶۸
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
برد آموزشی FPGA/CPLD ساعت 1,000,000 سیستم دیجتال 1  
برد آموزشی میکرو ساعت 1,000,000 سیستم دیجتال 2  
برد های ذخیره داده های دیجیتالی نمونه 300,000 ماشین های الکتریکی  
برشکاری و خمکاری نمونه 400,000 ماشین ابزار  
بریدن دو سر یک نمونه استوانه ای یا مکعبی بتن هریک نمونه مکعبی یا استوانه ای 700,000 تکنولوژی بتن  

بریدن قطعات بتن سخت شده به وسیله اره الماسی

برای تهیه نمونه مکعبی به ابعاد 10 سانتیمتر

نمونه 2,100,000 تکنولوژی بتن  
بن ماری ساعت 100,000 کاتالیست  
پروب جریان کلمپی نمونه 100,000 ماشین های الکتریکی  
پروب دیفرانسیل 1300 ولتی نمونه 100,000 ماشین های الکتریکی  
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸