تعرفه خدمات الف

تعداد بازدید:۶۰۴
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
آون ساعت 100,000 جداسازی  
آون ساعت 100,000 شیمی عمومی  
آون خلاء ساعت 600,000 کاتالیست  
ادی کارنت نمونه 500,000 مکانیک   
ارزش حرارتی سوخت های مایع ساعت 200,000 ترمودینامیک  
اسپارک نمونه 1,500,000 کارگاه تحقیقاتی CNC  
اسپکتروفتومتری uv- vis نمونه 150,000 جداسازی  
اسیلوسکوپ 50مگاهرتز ساعت 300,000 سیستم دیجتال 1  
اسیلوسکوپ دیجیتال 4 کاناله 150مگاهرتز با قابلیت اتصال به کامپیوتر ساعت 500,000 ماشین های الکتریکی  
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸