تعرفه خدمات ت - خ

تعداد بازدید:۳۲۶
خدمات آزمایشگاه  واحد تعرفه بدون احتساب تخفیف (ریال) آزمایشگاه سقف 
تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تا ابعاد 20*20 سانتی متریا نمونه استوانه ای به قطر 15سانتی متر هر دو نمونه مکعبی یا استوانه ای 250,000 تکنولوژی بتن  
تعیین مقاومت فشاری نمونه مکعبی بتن تاابعاد 15*15 سانتی متریا استوانه ای به قطر 10 سانتی متر هردو نمونه مکعبی یا استوانه ای 200,000 تکنولوژی بتن  
تعیین مقاومت فشاری بتن با نمونه برداری با قالب 15 *15*15 هر سری 1,500,000 تکنولوژی بتن 6
تعیین مقاومت کششی نمونه استوانه ای بتن به روش دو نیمه شدن(برزیلی) هر دو نمونه(استوانه ای استاندارد30*15) 350,000 تکنولوژی بتن  
تعیین مقدار هوای ملات سیمان نمونه 2,800,000 تکنولوژی بتن  
تعیین TDS نمونه 60,000 محیط زیست  
تلسکوپ 16 inch رصد توافقی مرکز نجوم و اختر شناسی و پردازش های سریع   15نفر
ثبت دقیق تغییر طول قطعه نمونه 500,000 کامپوزیت  
خدمات سفارشی و خاص کارگاهی (ساخت - تعمیرات) نمونه توافقی کارگاه   
خشک کن پاششی 100 میلی لیتر 1,000,000 ترمودینامیک 10
خمش 15 تن نمونه 500,000 کامپوزیت 10
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸